Biserici

Biserici

Biserica reformată din Cetate

Biserica reformată situată în Cetatea din Târgu Mureș este una dintre cele mai emblematice clădiri listate în categoria monumentelor istorice din secuime construite în stilul neogotic târziu. Călugării franciscani stabiliți în oraș în secolul XIV, au terminat construcția mănăstirii în prima parte a secolului al XV-lea, cea mai însemnată parte din aceasta fiind biserica.Săpăturile arheologice au scos la iveală faptul că, pe lângă viața religioasă, în mănăstire se derulau activități educaționale, funcționa aici o bibliotecă, un atelier de multiplicat cărți, precum și diferite ateliere de lucru manual.În perioada reformei, edificiul religios a fost sprijinit de nobilimea din Ardeal (familiile Báthori, Apafi, Barlabássy etc.) iar apoi, în mijlocul secolului al XVI-lea mănăstirea a devenit proprietatea reformaților, care au păstrat funcțiile anterioare ale încăperilor, însă unele au primit și noi utilizări. Deasupra sacristiei vechi, la ordinul parlamentului, se înființează Schola particula, strămoșul gimnaziului reformat de astăzi. De-a lungul secolului al XVII-lea s-au ținut aici mai multe sinoade și s-au organizat peste 30 de ședințe parlamentare ardelenești.În secolele XVII-XVIII biserica a suferit deteriorări majore, și a fost renovată în mai multe etape. Din  tavanul din lemn casetat, realizat în anul 1693, au rămas doar două tăblițe.Naosul bisericii prezenta stilul gotic pe exterior, iar în anul 1791 după lucrările arhitectului Antal Türk, a căpătat actualul aspect baroc. Bolta sanctuarului și sacristiei păstra stilul medieval, însă în secolul XX acestea au fost înlocuite. Mobilierul din biserică a fost realizat la începutul secolului XIX.

Află mai mult

Biserica romano-catolică Sf. Ioan Botezătorul

Călugării iezuiți au sosit în Tîrgu Mureș datorită misiunii bisericilor din Viena, și au construit biserică asemănătoare bisericilor din Roma. Planul bisericii este una dreptunghiulară. Navei principale a bisericii i se alătură 3-3 capele din lateral. Altarul este drept, așezat în mijloc înconjurat de sacristie și capelă, fiind dotate cu oratoriu, și cu galerii la nivelul superior. În subsolul bisericii, sub capele se regăsește o criptă unde sunt înmormântați mai mulți oameni importanți ai comunității catolice. Clădirea Parohiei era cunoscut ca mănăstirea călugărilor iezuiți. Imobilul merită o atenție deosebită datorită faptului că se numără printre puținele clădiri construite în secolul XVII. Aici se găsește cel mai vechi text de pe peretele unui edificiu din oraș.

Află mai mult

Catedrala ortodoxă Înălțarea Domnului

Unirea Transilvaniei cu România în urma Primului Război Mondial a avut consecințe imediate și asupra organizării Bisericii Ortodoxe în principat. În 1925 se emite o lege prin care va fi consolidată unitatea religioasă în întreaga țară. Tot în această perioadă se inițiază o adevărată campanie de construire a unor edificii ecleziastice în centrele urbanistice transilvănene, care să corespundă adevăratei situații numerice a populației de religie ortodoxă. Dovadă a înfloririi spiritualității românești-ortodoxe după 1918 sunt impunătoarele biserici construite la Cluj, Alba-Iulia, Timișoara și Târgu-Mureș.Catedrala ortodoxă a fost primul edificiu de factură românească ridicat în centrul Târgu-Mureșului, într-o ambianță dominată de stiluri arhitecturale cu sorginte în Imperiul Austro-Ungar. În partea dreaptă se află Biserica Romano-Catolică, ridicată de ordinul călugărilor iezuiți în stil baroc și Casa Ferencz Nagy Szabó, iar pe latura stângă se află Casa Köpeczi Tamás, Casa pe Arcuri, Palatul Apollo și Turnul Bisericii Franciscane, demolat odată cu construirea Teatrului Național.Observând evoluția istorică a orașului de-a lungul secolelor este evident faptul că ridicarea acestei biserici reprezintă un act simbolic prin care se confirmă realitatea politică, socială și religioasă de după Marea Unire.Sursa: cultura.inmures.ro

Află mai mult

Catedrala ortodoxă Buna Vestire

Biserica Buna Vestire, cunoscută de localnici și sub denumirea de Catedrala Mică (spre a o deosebi de Catedrala Ortodoxă aflată în partea opusă a Pieței Trandafirilor), a fost construită între anii 1926-1936 după modelul Bazilicii Sf. Petru din Roma. În anul 1948, după interzicerea Bisericii Române Unite cu Roma, autoritățile comuniste au instalat în Biserica Buna Vestire din Târgu Mureș o parohie a Bisericii Ortodoxe Române, care folosește lăcașul până în prezent. În 2014 Tribunalul Mureș a dat dreptate părții greco-catolice, soluție atacată cu recurs de către partea ortodoxă. Tot în anul 2014 Curtea de Apel Târgu Mureș a admis recursul Protopopiatului Ortodox Român Târgu Mureș și a respins acțiunea Protopopiatului Greco-Catolic Târgu Mureș.

Află mai mult

Biserica unitariană - Târgu Mureș

Biserica Unitariană din Piața Bolyai este o clădire de cult în stil neogotic construită în perioada 1929-1930 în orașul Târgu Mureș. Planul clădirii a fost realizat de Kálmán Patrovits, iar constructorul a fost Dezső Bustya. În anul 1930, biserica a fost sfințită de către episcopul Bisericii Unitarieni din Transilvania, Dr. György Boros. După terminarea construcției, fostul constructor a donat orga care se folosește și astăzi în lăcașul de cult.Sursa: wikipedia

Află mai mult

Sinagoga Status Quo Ante - Târgu Mureș

Sinagoga Status Quo Ante este un lăcaș de cult pentru comunitatea evreiască din Târgu Mureș, atestat pentru prima dată în anul 1682. Populația evreiască a avut un rol important în dezvoltarea orașului. Evreii erau industriași, editori, comercianți, medici, bancheri, avocați, profesori, dar și mici meseriași. Inițiativa construcției a avut-o comunitatea evreiască "Status Quo", desprinsă din comunitatea ortodoxă a evreilor transilvăneni în secolul al XIX-lea. Edificată în stil eclectic, este amintită ca fiind cea mai mare sinagogă din Ardeal. Are o turlă centrală mare cu rozete și turle octogonale laterale având în vârf Steaua lui David. Pe fațadele celor două turnuri mici se află câte o rozetă florală. Sinagoga nu era doar loc de rugăciune, dar și un loc de întâlnire pentru comunitatea evreiască din oraș. Inaugurarea a ținut 3 zile și 3 nopți. În clădirea vecină funcționează Muzeul Comunității Evreiești din oraș.

Află mai mult

Biserica din Deal - Sighișoara

Constituie cel mai valoros monument arhitectonic al Sighișoarei, fiind unul dintre edificiile reprezentative al stilului gotic din țara noastră. Biserica evanghelică Sf. Nicolae este situată pe micul platou de pe vârful dealului în zona unei cetățui atestată în secolul XII-XIII construită de secui. Actuala clădire este o biserică hală cu trei nave, turn de vest masiv inclus în colaterale și acoperit parțial de acoperișul masiv al halei în două ape, cor alungit cu două trave și absidă poligonală, suprapus criptei romanice, sacristie cu două nivele pe latura de sud, portic la intrarea de sud, bogată în sculptura gotică (portaluri, ferestre, statui) și pictură murală exterioară și interioară precum și piese de mobilier renescentist. Între secolul al XIII-lea și începutul secolului al XVI-lea au loc transformări a bisericii din deal. Lucrările la biserică au fost finalizate în jurul anului 1523. Principalele elemente de atracție în această biserică sunt tabernaculul și amvonul lucrate în piatră, datate din secolul al XV-lea. Altarele de la biserica din deal sunt dedicate Sfăntului Nicolae, Sfintei Ursula. Biserica a fost restaurată între 1993-2001 la inițiativa fundației Messerschmitt München. În anul 2004 pentru buna restaurare, biserica primeşte premiul „Europa nostra”. Destinația Bisericii din Deal va fi de muzeu liturgic, constituit din obiectele de cult din bisericile evanghelice din satele în care nu mai există comunitate săsescă.

Află mai mult

Biserica Mănăstirii - Sighișoara

 Este atestată pentru prima dată în 1298. Alte mențiuni apar cu prilejul unor donații făcute către mănăstire. La mijlocul secolului al XVI-lea odată cu trecerea sașilor la reformă, devine biserică parohială a comunității săsești. La 1550 biserica devine sediul primăriei orașului. Corpul mănăstiresc a fost integral demolat pentru construirea prefecturii comitatului Târnava Mare. Interiorul bisericii este dominat de elemente de arhitectură și de mobilier artistic specifice perioadei timpurii a barocului, reprezentat de stâlpii și bolțile navelor, altarul foarte încărcat, stranele, amvonul cu baldachin, orga pictată, balustradele pictate, precum și covoarele orientale care împodobesc interiorul bisericii. În interiorul bisericii se distinge cristelnița de bronz, turnată în secolul al XV -lea. Cristelnița este cea mai veche piesă din biserică. Biserica are în posesie 39 de covoare anatoliene, majoritatea din secolul al XVII –lea. Covoarele sunt donații făcute de negustorii bogați, staroștii breslelor mai puternice, de patriciatul oraşului.

Află mai mult

Biserica fortificată - Saschiz

Este construită între 1493-1525 în stil gotic târziu. Biserica a avut dublă funcție - fortificație și biserică. Biserica devine modelul unei întregi serii de biserici fortificate din centrul și sudul Transilvaniei – bisericile reduit. În 1493 locuitorii primesc scutiri de taxe și impozite precum și ajutoare din partea Universității Săsești. Între 1503-1507 biserica acordă indulgențe. Corul bisericii, nava și cele 22 de contraforturi au fost construite deodată. Configurația actuală se datorează restaurărilor din secolul al XVIII lea. Corul bisericii păstra ferestrele lucrate în stil gotic târziu. Bolta corului este refăcută și primește aspectul baroc, iar cea a navei suferă modificări. Fațada bisericii se sprijină pe contraforturi cu retragere tripartită pe care se sprijină prin intermediul unor arcade. Etajul de apărare este desfășurat uniform pe toată suprafața bisericii deasupra bolților. Parapetul este prevăzut cu 40 de guri de tragere, iar la nivelul inferior, în spatele arcadelor dintre contraforturi, se deschid gurile de păcură. Tabernacolul este lucrat în piatră, în stil gotic din anul 1500. Cristelnița are piciorul lucrat din gresie din secolul al XVI-lea, capacul are influențe turcești. Dulăpiorul din sacriştie este lucrat în anul 1500. Ușa sacriştiei este lucrată în anul 1578. Altarul este lucrat în stil baroc în anul 1735, iar tablourile pictate sunt datate 1820. Stranele din lemn sunt de pe la anul 1500. Tăbliile pictate ale celorlate strane au fost pictate în secolul al XVII lea, parțial restaurate. Amvonul este lucrat în stil baroc, secolul al XVIII lea. Orga actuală este lucrată în anul 1786 la Brașov.

Află mai mult

Biserica Reformată - Sângeorgiu de Pădure

Perioada de construcție a bisericii reformate construite în stil gotic se presupune a fi sfârșitul anilor 1200. De-a lungul vremii, biserica a trecut prin mai multe schimbări, renovări, până și-a căpătat forma actuală. O asemenea renovare s-a întâmplat în perioada 1758-1760, atunci când, prin intermediul baronesei Wesselényi Kata, soția contelul Rhédey Zsigmond, tavanul a devenit casetat, s-a renovat biserica atât în interior, cât și în exterior, respectiv biserica a primit amvon și coroană de amvon. Tot în această perioadă s-a făcut galeria din biserică, și atunci se pictează fresca cu stema familiei Wesselényi pe tavanul sanctuarului. Renovarea capitală din 1935 s-a făcut și prin intermediul donației Reginei Angliei, Victoria Mary. Sub biserică se află o criptă, zidită, unde este înmormântată și contesa Claudia Rhédey.

Află mai mult

Biserica Romano-Catolică - Reghin

Biserica reprezentativă ca și stil pentru barocul târziu a fost construită în timpul împărătesei Maria Tereza şi finalizată în anul 1781. Cele 12 vitralii care înlocuiesc vechile ferestre înfăţişează personalităţi marcante ale poporului maghiar, regi şi sfinţi.

Află mai mult

Biserica Reformată - Reghin

Construită în anul 1890, biserica reformată din Str. Mihai Viteazu nr. 51, după planurile arhitectului Alpár Ignác deține piese valoroase precum amvonul, baldachinul, mobilierul din altar și stranele. Un element aparte este tavanul casetat pe care sunt reprezentate biserici transilvănene. realizat de artistul plastic Molnár Dénes, Anual se organizează aici un festival de muzică corală.

Află mai mult

Biserica săsească - Reghin

Biserica Evanghelică, cea mai veche construcție din oraș, datează de la 1330, fapt atestat de cea mai veche inscripție în piatră în limba latină cu majuscule din Transilvania Evului Mediu. Monument cu numeroase elemente arhitecturale valoroase precum ancadramentul unei ferestre gotice din anul 1400 decorată cu figuri antropomorfe, console unice în Transilvania care povestesc despre o comoară ascunsă în biserică, prima stemă a orașului cu inscripţia O.P.R. care atestă privilegiul Reghinului de a ține târguri. Turnul de 47 de metri cu cele patru turnulețe atestă dreptul de judecată al Reghinului. Concerte de orgă susținute de cei mai iluștri organiști ai lumii fac ca muzica clasică să răsune anual în biserica evanghelică.

Află mai mult

Biserica de lemn - Reghin

Biserica de lemn din Reghin, cunoscută ca „Bisericuța lui Petru Maior”, este singurul monument istoric românesc de importanță națională din municipiu, fiind înscrisă pe Lista Monumentelor Istorice. Despre începuturile bisericuței de lemn ne vorbește tradiția locală transmisă oral, potrivit căreia aceasta ar fi o bisericuță strămutată din Moldova la inițiativa unor negustori macedoneni, altă versiune menționează că românii au construit bisericuța cu ajutorul macedonenilor, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Influențele moldovenești se regăsesc mai ales în planul bisericii care este unul în formă de cruce cu trei abside. În anul 1760 este realizat iconostasul ale cărui Porțile Împărătești sunt decorate cu 6 medalioane pictate într-un câmp decorativ ajurat care are ca motiv vița-de-vie cu struguri. Icoanele împărătești sunt executate în tempera și au doi autori diferiți. Maica Domnului cu Pruncul și Deisis sunt opera lui Toader Zugrav și datează din 1747; Sf. Nicolae și Sf. Arhanghel Mihail sunt realizate în 1744 de alt pictor. Pictura din absida altarului realizată de Toader Popovici Zugrav. La inițiativa lui Petru Maior se adaugă pridvorul și turnul clopotniță în anul 1791. Adăugarea pridvorului pe latura de Vest a impus renunțarea la intrarea de pe fațada de Sud. Urmează o altă renovare în 1857 când este refăcut iconostasului și i se adaugă 6 pilaștri decorați cu îngeri miniaturali. Ca urmare a desființării Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică în 1948 biserica a fost părăsită până în 1984 când a fost redeschisă până în 1995.

Află mai mult

Mănăstirea Franciscană - Călugăreni

Inscripția de pe frontispiciul vestic al bisericii purtând hramul regelui Sfântul Ștefan - 1678 - reprezintă anul încheierii construcției. Sub altarul secundar Sf. Francisc se găsește cavoul dublu al călugărilor și al familiilor nobiliare sprijinitoare ale bisericii. Pe pereții și pe stâlpii naosului se pot vedea plăcile comemorative ale călugărilor de seamă, ale familiei Torma din Cristeștii Ciceului, precum și ale familiei baronilor Bornemisza. Un aspect important din punct de vedere al istoriei învățământului este faptul că în această mănăstire a funcționat, începând cu 1669, vreme de mai bine de un secol, un gimnaziu, iar după mutarea acestuia la Tg. Mureș, o școală primară.

Află mai mult

Biserica Unitariană - Sânvăsii

Biserica unitariană cu acoperiș din șindrilă și împrejmuit cu un gard din scândură constituie un monument valoros. Elemente ale stilului romanic și gotic pot fi observate deopotrivă în arhitectura sa. Partea cea mai veche, sanctuarul orientat spre Răsărit are un arc de triumf boltit semicilindric, cu o fereastră romanică orientată spre Est, îngustată spre interior. Elementele gotice se regăsesc în cadrul porții vestice din piatră și pe ușa care duce de la sacristie către spațiul de la parter al turnului. Naosul cu plafonul din scândură nevopsită și-a dobândit înfățișarea de astăzi cu ocazia reconstrucției de la sfârșitul secolului al 15-lea, începutul secolului al 16-lea. Turnul datează, de asemenea, din această perioadă. Inițial pe suprafața peretelui de Nord al naosului erau pictate secvențe din legenda Sfântului Ladislau, dar acestea s-au distrus în cursul reparațiilor generale din secolul al 18-lea și în urma includerii ferestrelor mai mari. Între anii 2009-2015 s-au decopertat câteva fresce care au o valoare excepțională și în relația întregului Ardeal. Se presupune că secvența necunoscută până în prezent înfățișează o crucificare, tehnica și stilul în care a fost executată diferă de celelalte picturi murale ale sanctuarului, fiind mai veche decât acestea. Prin subvenția primită din partea Proiectului Rómer Flóris s-au efectuat injectarea tencuielii desprinse și încă nefixate, reașezarea marginilor de tencuială desprinsă și fixarea lor prin tivire, astuparea unor lipsuri, cavități minore și curățarea suprafețelor pictate. S-a fixat stratul de vopsea friabilă și s-a rezolvat reabilitarea estetică. Lucrările au fost efectuate de către restauratorul Kiss Lóránd. Turnul mic și solid cu baza dreptunghiulară lasă de înțeles că avusese un rol de apărare, la fel și faptul că nu are intrare dinspre exterior. În sala arcuită de sub turn se află mormântul moșierului Sigér Mátyás, decedat în anul 1586. Localnicii mai în vârstă păstrează tradiția potrivit căreia sub turn exista un tunel care ducea către răzoarea numită Sónyaló (Sărăroasă). Dintre obiectele din interior trebuie amintită o bancă datată din 1694 cu partea frontală pictată, precum și coroana amvonului și masa de împărtășanie executate la comanda lui Simén Judith în anul 1784. Orga s-a construit în anul 1841 din donația făcută de Sárosi Klára. Naosul este acoperit cu țiglă, sanctuarul și turnul au acoperiș din șindrilă. Clopotul mare de 450 de kg a fost turnat în anul 1498, iar clopotul mic, de 120 kg a fost donat bisericii în anul 1925 de către soția lui Adorjáni Mózes.

Află mai mult

Biserica de lemn - Nadășa

În direcţia sud-est de la Reghin, la 12 km de oraş, la 400 de m deasupra nivelului mării şi de-a lungul drumului judeţean 153 se află Nadăşa, celebru pentru biserica istorică valoroasă. Administrativ aparţine de comuna Beica de Jos. Construcţia bisericii de lemn ridicată în cinstea Sfântului Nicolae datează din 1712. Conform unei inscripţii păstrate, biserica a fost construită în timpul foametei, când oamenii mâncau păducele, alune şi coajă de ulm pentru supravieţuire. Biserica cu turnul de lemn, acoperită cu şindrilă se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: MS-II-m-A-15733. Poarta de intrare din lemn face parte din complexul monumental.

Află mai mult

Biserica de lemn din Târgu Mureș

Biserica de lemn 'Sfântul Arhanghel Mihail' a fost realizată între anii 1793-1794, fiind cea mai veche biserică ortodoxă din Târgu Mureş. Aceasta are un plan dreptunghiular simplu, cu absidă pentagonală și cu acoperiș de șindrilă. Turnul-clopotniță are un bulb mare și unul mai mic, iar iconostasul și pictura interioară au fost realizate în anul 1814 de meșterii Bon Vasile și Popa Nicolae. De această biserică se leagă un episod din viața poetului Mihai Eminescu, care a poposit o noapte în clopotnița bisericii, în anul 1866, la vâsrta de 16 ani, în drumul său spre Blaj, fapt care a fost amintit mai târziu într-unul din poemele sale. 

Află mai mult

Mănăstirea Nașterii Maicii Domnului - Recea

Mănăstirea de la Recea a luat ființă în anul 1991, arhitectura ansamblului monahal fiind una tipic românească. În anul 1995 s-a pus piatra de temelie pentru biserica ce poartă hramul Nașterii Maicii Domnului și, până în anul 2003 s-au construit și corpul de chilii pentru măicuțe, foișorul de la intrare și chiar o bibliotecă, un muzeu și o sală de muzică. Arhitectura întâlnită la Mănăstirea Recea îmbină armonios mai multe stiluri de construcție, printre care stilul românesc din Muntenia, stilul moldovenesc, stilul bizantin și stilul brâncovenesc. Biserica cea mare este zidită în formă de cruce, fiind împărțită în trei părți binecunoscute (pridvor, pronaos, naos și Altar), și având trei turle, una mare, pe naos, și alte două, mai mici, așezate pe pronaos. Mănăstirea Recea este singura mănăstire din Europa al cărei interior este lucrat în întregime din mozaic – se estimează că pentru întreaga biserică s-au folosit 12000 kg de mozaic.

Află mai mult

Biserica fortificată din Băgaciu

În satul Băgaciu, menționat documentar pentru prima oară în 1351, se află o cetate din secolul XV, în incinta căreia se înalță o biserică din 1420. Zidul de incintă are trei turnuri de apărare și un turn de poartă, care a rezistat atacurilor turcilor, tătarilor și curuților. Ridicată pe locul unei vechi bazilici, biserica impresionează prin dimensiuni și ornamente. Portalul de est și de vest sunt ornate cu sculpturi de mare valoare, considerate a fi printre cele mai reușite opere în piatră din Transilvania, fragmente din vechile picturi murale reprezentând Apocalipsa se mai păstrează și azi pe peretele nordic, iar stranele din cor, executate în 1533 de Johannes Reychmuth sunt printre cele mai valoroase din Transilvania. De asemenea, pe lângă orga construită de celebrul Samuel Metz în 1804, impresionante sunt și droleriile erodate, ce parcă ies din tavan și veghează corul. În satul Băgaciu există și azi și se pot admira case vechi, din anul 1773.

Află mai mult

Bâra - Biserica reformată

În Valea Nirajului Mic, la Bâra, se înalță semeț pe dealul satului o biserică de o importantă valoare istorică, închinată Sfintei Cruci. Biserica reformată din Bâra a fost construită în 1385, păstrând elemente gotice și romanice, în egală măsură. Potrivit etnografului ardelean Balázs Orbán, clopotul mare al bisericii are 15 chintale (1,5 tone) și cel mai frumos sunet din toată regiunea. În timpul lucrărilor de restaurare din anul 2001, s-au găsit picturi murale în naosul reconstruit în secolul al XVIII-lea și patru fragmente de scriere în alfabetul runic, la etajul II al turnului. Cripta de sub biserică a fost zidită în anul 1621, iar pe pereții văruiți ai sanctuarului se mai văd și acum consemnate fragmente dintr-o veritabilă cronică din secolul al XVI-lea, cu momentele importante care au marcat regiunea, ca de exemplu: invazia de lăcuste, călătoria reginei Izabella, ciuma din Transilvania sau căderea orașului Szigetvár din Ungaria.

Află mai mult

Eremieni – Biserica reformată gotică

Se presupune că biserica gotică din Eremieni a fost construită de populația care s-a stabilit aici în secolul al XIII-lea, în onoarea prințului Sfântul Emeric al Ungariei. Monumentul se află pe un mic deal care domină satul. În timpul Reformei din secolul al XVI-lea, interiorul bisericii a fost remodelat, iar congregația a devenit reformată. Casetele decorative care acopereau tavanul au dispărut din biserică la începutul anilor 1900, la fel ca bolta ”stelară” din sanctuar. Amvonul ornamentat datează din 1758, în timp ce ornamentul din lemn de pe masa altarului și placa de marmură cu inscripții au fost donate de poetul și pastorul Lajos Megyesi și soția sa, în 1804. În ciuda pierderilor suferite, biserica își păstrează încă trăsăturile gotice tipice: ferestrele bisericii, contraforturile, intrarea etc. Pereții au fost decorați cu fresce, dar majoritatea acestora au fost distruse de secole de coroziune și de straturile repetate de var. Au fost restaurate două fragmente de fresce care înfățișează crucificarea lui Iisus. Turnul bisericii a fost construit în secolul al XIX-lea, ca o structură din lemn, care este încă în stare foarte bună.

Află mai mult

Archita – Biserica evanghelică fortificată

De cum intri în satul bine ascuns între dealurile domoale de lângă Sighișoara, vei observa imediat principala atracție: biserica evanghelică fortificată din centrul satului, cea mai mare biserică fortificată din Mureș. Construită în secolul al XIII-lea ca o bazilică romanică, în secolul următor biserica a fost reconstruită în stil gotic. Aceasta impresionează prin complexitatea și dimensiunea fortificațiilor, fiind înconjurată de două ziduri cu câte 3 turnuri în colțuri și un turn vestic masiv adăugat la sfârșitul sec. al XV-lea. Astăzi, biserica se bucură de interes și admirație, datorită restaurării din anul 2011, iar din anul 2020 s-a refăcut și ceasul, care acum răsună peste satul cufundat între dealuri.

Află mai mult

Cloașterf – Biserica evanghelică fortificată

La Cloașterf descoperim satul săsesc din județul Mureș, a cărui biserică fortificată este una dintre cele mai omogene din Transilvania. Acest lucru se datorează, în principal continuității construcției, în perioada 1521-1524, de către un singur constructor: maestrul Ștefan Ungar, din Sighișoara. Edificiul a fost conceput încă din stadiul de proiect ca o biserică-cetate, o biserică-reduit, fiind prevăzută cu guri de aruncare între contraforţi. Aceasta trebuia să facă față unui atac cu arme de foc. Ea este înconjurată de un zid de apărare, care formează o incintă, cu turnuri de colț și cu acoperiș în pupitru. La interior s-au păstrat până azi panourile tribunei din sec. al XVIII-lea, dispusă pe trei laturi, pictate cu motive florale și picturi reprezentând alte biserici fortificate, care împodobesc interiorul.

Află mai mult

Apold – Biserica evanghelică fortificată

Aflată la 16 km de Sighișoara, biserica evanghelică fortificată din Apold se înalță pe dealul din centrul satului cu același nume - Apold (Trappold/ger., Apold/mag.), începând din secolul al XIII-lea, când era o bazilică romanică. În perioada următoare, biserica a fost reconstruită în stil gotic târziu, având un impunător turn vestic ce datează din sec. al XV-lea. Aspectul final al întregului ansamblu s-a definitivat în secolele XV – XVI. Turnul cu ceas a fost înălțat și prevăzut cu guri de foc, iar deasupra corului a fost construită o galerie de apărare. În scop defensiv, biserica a fost împrejmuită de o curtină dublă, întărită cu turnuri și bastioane, ambele curtine având un turn de poartă.Sebastian BethgeTel.: +40 722 208 495Program de vizitare:mai-septembrie: luni-vineri, orele 10:00-12:00Ghidaje în limbile germana, engleză și română

Află mai mult

Daneș – Biserica evanghelică fortificată

Construcția bisericii fortificate din Daneș a început în anul 1506, în stil gotic târziu, fără turn. Turnul s-a construit totuși, însă mult mai târziu, în 1927, în partea de vest a bisericii. Din zidul de incintă original al bisericii se mai păstrează doar o rămășiță în partea de sud și un mic turn cu un turnuleț de strajă. În interior, amvonul și cristelnița datează din perioada barocă, altarul din anul 1878, iar orga din 1920. Bolta bisericii a fost construită în 1868. Chiar dacă, de-a lungul secolelor, localitatea Daneș a fost prada războaielor, foametei sau a incendiilor, slujbele creștine din mica biserică fortificată începute în secolul al XVI-lea se țin și astăzi cu regularitate, așa cum s-au ținut mereu.

Află mai mult
Biserica Evanghelica Batos

Biserica evanghelică din Batoș

Existența unei biserici în sat poate fi intuită datorită documentării plății dijmelor papale deja în prima jumătate a secolului 14 iar sanctuarul pe care îl putem admira și astăzi, ne confirmă existența acesteia cel târziu din a doua jumătate a aceluiași secol. Prin dimensiunea ei putem interpreta și puterea de la acel moment a comunității din Batoș. 

Află mai mult

Acest website folosește cookies

Pentru furnizarea unui serviciu îmbunătățit folosim cookies. Vă rugăm să le acceptați pentru o utilizare mai bună a paginii. Mai multe informații aici: Politica de confidentialitate

background-image-for-checkout-overlay