Plimbări și drumeții în natură

Plimbări și drumeții în natură

Aleea turistică vestică - Sovata

Această alee are rolul de a lega lacul Ursul cu zona turistică nou creată în partea de nord a orașului, la vest de zona protejată. Aleea pornește de pe malul Lacului Ursu, urcă dealuri împădurite până la limita ariei protejate, unde se intersectează cu linia drumului forestier care duce la lacul Tineretului. Pe parcurs urcă pante accentuate, trece pe lângă un loc de belvedere in consola către lacurile Verde și Roșu, străbate doline create în muntele de sare și la capăt pe creastă ajunge la un loc cu priveliște către valea din vest, respectiv partea de nord a orașului. Capătul traseului fiind marcat de o construcție punct belvedere.

Află mai mult

Traseul eco-didactic al Sării - Sovata

Acest traseu s-a creat pentru prezentarea valorilor specifice lacurilor și munţilor de sare, a habitatelor în mediul umed.

Află mai mult

Aleea lacurilor Roșu și Verde - Sovata

Aleea pornește de pe malul Lacului Ursu, urmărește linia malului amenajat al celor două lacuri și se sfârșește la locul de odihnă amenajat la poalele Muntelui de Sare. Împrejurul lacurilor nu este circulabilă, iar pentru împiedicarea accesului direct al turiștilor la muntele de sare, se montează o balustradă din stâlpi de stejar. Nămolul terapeutic al lacurilor Roșu și Verde fiind exploatat în perioada 1981-1986, la finalul acestei perioade lacurile au intrat in stare de “conservare pentru regenerare” (în vigoare până la indicaţii contrare din partea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale). Întrucât interdicția de îmbăiere/extragere a nămolului nu se respecta de către publicul vizitator, s-a impus amplasarea unui gard protector în jurul lacurilor.

Află mai mult

Amenajări în jurul lacului Ursu - Sovata

Lacul Ursu este cel mai valoros element din cadrul zonei naturale protejate, și punctul de atracţie turistică numărul unu din Sovata. Aleea amenajată din jurul lui are lungimea de 1.085 m. Pentru a crea facilităţi pentru turiștii care o parcurg, s-au propus o serie de amenajări și construcţii care să confere comfort și noi locuri de atracţie. Un capăt al acestei alei se găsește la sud-est de lac, în vecinătatea parcului din centrul staţiunii. Celălalt se află la punctul belvedere estic spre lac și la accesul la ștrand. De-a lungul aleii principale din jurul Lacului Ursu s-au amenajat 8 puncte nodale cu diferite funcţiuni : locuri de odihnă, punct de informare, grup sanitar public. Punctele 1, 2, 4, 6, 7 și 8 sunt amenajări simple cu podină pentru circulaţie și bănci de șezut. Punctul 1 este locul de acces principal pe malul lacului. Din punctul 4 se deschide priveliștea către lac și staţiune și pornesc Traseul eco-didactic al sării respectiv Aleea Vestică. În punctul 7 se află capătul sudic al aleii Tivoli. Punctul 3 este un loc aparte, o zonă întinsă între lacurile Ursu și Aluniș. Amenajările din acest loc sunt pe măsură: clădirea pentru punct de informaţii, depozite pentru administrarea zonei protejate, locuri de odihnă și altele. Punctul 5 este locul de acces către lacurile Verde și Roșu, cât și spre lacul Paraschiva, aici fiind amenajat un loc de odihnă acoperit.

Află mai mult

Traseul eco-didactic Ursu - Sovata

Acest traseu pornește de pe malul lacului Ursu, înconjoară lacul Paraschiva, trece prin poiană și dolinele din pădurea de foioase, iar pe malul vestic al văii pârâului Tivoli revine la lacul Ursu. Linia traseului eco-didactic, poteca în sine nu este construită. Din cauza reliefului accidentat în locurile cu dificultăţi de parcurgere, există elemente care să ajute străbaterea și observarea locului (scări cu balustradă, puncte odihnă, punct belvedere cu acoperiș, școala din pădure).

Află mai mult

Aleea turistică Tivoli - Sovata

Aleea turistică Tivoli (zona I.) are o lungime aproximativă de 330 m. Pornind de pe malul lacului Ursu, urcă o primă porţiune abruptă amenajată cu scări, după care la locul de odihnă se bifurcă într-o formă Y, și ajunge prin două trasee diferite la drumul carosabil asfaltat. Braţul estic trece printr-un pod cu o arhitectură specială peste barajul existent și prin trepte ajunge la drumul carosabil, unde pe o porţiune se întoarce de-a lungul drumului către sud. Braţul nordic trece prin podul mic peste o râpă, urcă continuu prin scări și ajunge pe un versant estic, pe care trece aproape orizontal. Aleea ajunge la drumul carosabil și se continuă dealungul acestuia, pe latura opusă a străzii. Aleea turistică Tivoli (zona II) cu o lungime de cca. 255 m pornește din faţa pensiunii Tivoli, și se îndreaptă către nord pe partea estică a drumului carosabil spre lacul Tineretului, fi ind amenajat sub forma de trotuar tip podeț.

Află mai mult

Vârful Becheci

Muntele Becheci face parte din lanțul de Sud al Munților Gurghiului și se află în partea de Est a județului Mureș. La Nord-Est este învecinat cu Valea Nirajului, iar la Sud-Est de Valea Târnavei Mici. Cel mai înalt punct îl are la 1080 m, Vârful Becheci. La începutul secolului al 20-lea mai puteau fi văzute, pe acest vârf, ruinele unei cetăți. În apropiere de vârf exista, cândva, o capelă, distrusă în secolul al 18-lea. În amintirea acesteia localitățile din jur au construit o capelă ecumenică, sfințită în hramul Sfintei Cruci în octombrie 2011. Prima procesiune s-a ținut aici la 5 mai 2012.

Află mai mult

Traseu turistic: Sighișoara – Platoul Breite – Stejărenii – Sighișoara

Află mai mult

Scaunul Domnului - Munții Călimani

Însemnul turistic cu dungă albastră pornește din satul Deda-Bistra pe o distanță de aprox. 9 km, drumul putând fi parcurs în 3-4 ore, având un grad de dificultate mediu. Însemnele cu cruce și triunghi albastre pornesc de la drumul forestier din Deda-Bistra, apoi urcă pe valea pârâului Zapodia cu Cale, fiind mai lungi atât ca distanță în kilometri, cât și în timp decât traseul anterior. Traseul însemnat cu cerc albastru pornește din satul Gălăoaia, din fața cabanei de acolo, urmează cursul pârâului Gălăoaia Mică până la Poiana de Mijloc, și de aici în jos la Scaunul Domnului. Acesta este cel mai lung traseu.

Află mai mult

Acest website folosește cookies

Pentru furnizarea unui serviciu îmbunătățit folosim cookies. Vă rugăm să le acceptați pentru o utilizare mai bună a paginii. Mai multe informații aici: Politica de confidentialitate

background-image-for-checkout-overlay