Természetjárás

Természetjárás

Nyugati sétány - Szováta

A nyugati turista sétány szerepe, hogy összekösse a Medve-tavat a város északi részén létrehozott turisztikai résszel. A sétány a Medve-tó partjától indul, felkapaszkodik a védett terület határán lévő erdő borította dombokra, ahol keresztezi az Ifjúsági-tó felé vezető erdei utat. Útja enyhén meredeken ível, áthalad egy kilátó mellett, érinti a sóhegy víznyelőit és a szirt szélén elér a nyugati völgybe tekintő kilátó helyre, ahonnan a város északi része is látszik. A sétány a Kilátótorny épületével végződik.

Bővebben

Pietrosz-csúcs | Kelemen-havasok

Ez az egyik legnépszerűbb turistaútvonal, amely a Kelemen-havasok gerincére vezet. A kék kereszttel jelzett útvonal kiindulópontja a Palotailva felső felében lévő Ilva-patak torkolata, ahol egy erdőkitermelő út a Negoj- és a Nagy-Köves-patak összefolyásáig vezet. 

Bővebben

A Só útja - Szováta

A só öko-tanösvénye a tavak, sóhegyek és vízi élővilág értékeinek bemutatása céljából jött létre.

Bővebben

Vörös tó sétány - Szováta

A Vörös- és Zöld tavak sétánya a Medve-tó partjáról indul, követi a két tó kiépített körvonalát és a Sóhegy lábánál elhelyezkedő pihenőhelynél végződik. A tavakat közvetlenül nem lehet megközelíteni, a Sóhegy megvédése érdekében pedig fából készült védő karzatot helyeztek elébe. Az 1981–1986 között kitermelésre kerülő vörös és zöld tavak gyógyiszapja ezen időszak végén a tavak „regenerációs célú megőrzési” állapotába került (a hatályban lévő rendelkezés addig lesz érvényes, amíg az Ásványi Erőforrások Nemzeti Ügynöksége másként nem rendelkezik). Mivel a látogatók nem tartották be a fürdési / iszap kitermelési tilalmakat, a tavak köré védőkerítést helyeztek.

Bővebben

Medve tó sétány - Szováta

A Medve-tó a természetvédelmi terület legértékesebb eleme, és Szovátafürdő egyes számú turisztikai attrakciója. A köréje épített sétány 1085 m hosszú. A sétány egyik vége a tó dél-keleti részén található, a fürdőtelep központi parkjának szomszédságában. Másik vége a tó keleti részén, a strand bejáratánál. A Medve-tó körül haladó fő sétány mentén 8 különböző funkciójú pont van berendezve: pihenőhely, információs pont, illemhely. Az 1, 2, 4, 6, 7 és 8-as pontok egyszerű, hídjáratos berendezések, padokkal. Az 1-es pont a fő járat a tó partján. A 4-es pontban gyönyörű kilátás nyílik a tó és a fürdőtelep felé, itt található a Só tanösvény és a nyugati sétány kiindulópontja. A 7-es pont a Tivoli sétány déli szélén helyezkedik el. A 3-as pont egy különleges hely, ez a Medve- és Mogyorósi tavak közötti terület. Itt található információs pont, a védett terület adminisztrálásához szükséges raktár együttes, pihenőhelyek és egyebek. Az 5-ös pont a Zöld-, Vörös- és Piroska-tavak megközelítési helye, és ugyanitt található egy fedett pihenőhely is. 

Bővebben

Öko-pedagógiai sétány - Szováta

A Medve-tanösvény a Medve-tó partjáról indul, körbe vezet a Piroska-tó körül, áthalad a hegytetőn és a lombhullató erdő víznyelőin, és a Tivoli patak völgyének nyugati részén visszakanyarodik a Medve-tóhoz. A tanösvény nyomvonala, maga az ösvény nincs kiépítve. A nehezen átjárható részeken olyan elemek vannak elhelyezve, amelyek segítik a hely átjárhatóságát és felfedezését (karzatos lépcsők, pihenő pontok, fedett kilátó, erdei iskola). 

Bővebben

Tivoli turisztikai sétány - Szováta

A Tivoli turista sétány (I.) hozzávetőleg 330 m hosszú. A Medve-tó partján kezdődik, felkapaszkodik az első, lépcsővel kiépített meredekre, amely után a pihenőhelyen Y alakban ágazik szét, majd két különböző útvonalon jut el az aszfaltozott úthoz. A keleti ág áthalad egy különleges építésű hídon egy gát fölött, majd lépcsőkön jut el a forgalmi útig, ahol egy szakaszon visszatér a déli út mentén. Az északi ág áthalad egy kis hídon egy szakadék fölött, folyamatosan emelkedik és elér egy keleti lejtőig, amelyen szinte horizontálisan megy át. Ezt követően elérkezik a forgalmi útig, annak mentén folytatódik, az utca túloldalán. A Tivoli turista sétány (II.) hozzávetőleg 255 m hosszú, a Tivoli hoteltől indul és észak felé halad az Ifjúsági-tó felé vezető forgalmi út keleti részén. 

Bővebben

Bekecs-tető

A Bekecs-hegy a Görgényi-havasok déli vonulatának része, Maros megye keleti részén fekszik. Északnyugatról a Nyárád völgye, délkeletről a Kis-Küküllő völgye határolja. Legmagasabb pontja, a Bekecs-tető 1080 m magas. A tetőn a 20. század elején még egy vár romjai voltak láthatók. Csúcsa közelében régen kápolna állott, de ez a 18. században elpusztult. Ennek emlékére a környező települések összefogásával új, ökumenikus kápolna épült, melyet 2011 októberében szenteltek fel a Szent Kereszt tiszteletére. Első búcsúját a következő évben, május 5-én tartották. 

Bővebben

Bicikli- vagy gyalogtúra: Segesvár - Breite-tető - Bese - Segesvár

Bővebben

Istenszéke - Kelemen-havasok

Legkönnyebben Dédabisztra felől közelíthető meg, innen a csúcsig a szintkülönbség 890 m. A kék csík turistajelzés Dédabisztra faluból indul, kb. 9 km hosszú, megtétele mintegy 3-4 órát vesz igénybe, nehézségi foka közepes. A kék kereszt és kék háromszög jelzés a dédabisztrai fakitermelési útról indul, majd a Zapodia cu Cale patak folyásán indul felfelé, s mind kilométerben, mind időben hosszabb, mint az előző útvonal. A kék körrel jelölt útvonal Galonya faluból indul, az ottani menedékház elől, a Kis-Galonya patak folyásán halad a Poiana de Mijloc-ig, majd innen ereszkedik le az Istenszékére. Ez a leghosszabb útvonal.

Bővebben

Szerecsen-sziklák | Kelemen-havasok

Bővebben

Funtinel-mező | Kelemen-havasok

Bővebben

Bözödi tó és bözödújfalusi emlékhely

A bözödújfalusi víztározó 1975 és 1990 között alakult ki,  miután vízgyűjtő gátat hoztak létre az egykori Bözödújfalu területén. Építésének célja a Küsmöd-patak áradásainak csökkentése, valamint Dicsőszentmárton ivó- és ipari vízzel való ellátása volt. Az eredeti tervektől való eltérés és a víztározó kapacitásának 10 millióról 16 millió köbméterre való növelése azonban azt eredményezte, hogy Bözödújfalut elöntötte víz, ahonnan a lakosok nagy részét kitelepítették. Napjainkban a tó a helyi lakosok kedvelt hétvégi kirándulóhelye, ahol nyáron néha a falu egykori házainak romjai is feltűnnek a víz felszínén. A tó végében, a Kőrispatak felé vezető út mentén, létrehozták a Bözödújfalusi Emlékparkot, ahol egy siratófal, régi fényképek, egy harang és faragott kopjafák találhatók – minden kopjafa egy elárasztott házat szimbolizál, kirajzolva a hajdani falu alaprajzát.

Bővebben

Halastavak - Mezőtóhát, Mezőzáh, Mezősályi

 A Marosludas melleti, duzzasztással létrehozott mesterséges tavakhoz Kolozsvár vagy Marosvásárhely felől többféleképpen is el lehet jutni.  Ezek a tavak nemcsak lenyűgöző látványosságú tájat képeznek, hanem különféle halfajok élőhelye is – pontynak, kárásznak, süllőnek, csukának és fogasnak. A tavak mind az amatőr horgászok számára, mind pedig horgászversenyek rendezésére is alkalmasak.

Bővebben

Erdélyi dombság ökoturisztikai desztináci

Az Erdélyi dombság néven ismert terület azokat a falvakat és erődtemplomokat foglalja magában, amelyek Nagyszeben, Medgyes, Segesvár, Kőhalom és Fogaras között találhatók. Ez egy minősített ökoturisztikai célpont, amely körülbelül 260 000 hektáros területen fekszik, több mint 100 000 lakossal 44 településen. Az "Erdélyi dombvidék" védjegy 2012-ben alakult, helyi partnerségek kezdeményezésére, akik felismerték a terület ökoturisztikai értékét, ami egybeesett a Segesvár - Nagy-Küküllő - Hártibács-fennsík védett területeivel. A látogatókat a vad természet vonzza, az Európában ritkán előforduló biodiverzitás, az UNESCO műemlékek (Segesvár, Szászkézd), erődtemplomok (Miklóstelke, Erked, Apold), reneszánsz várak (Bethlen-kastély - Keresd), de ugyanakkor vonzóak lehetnek a helyi szász, román, magyar vagy roma közösségek évszázados hagyományai és szokásai is. Az Erdélyi-dombság vidék 2022 novemberében elnyerte az ökoturisztikai desztináció minősítést, több mint 10 évnyi erőfeszítés eredményeként, annak érdekében, hogy ez a terület kiegyensúlyozott módon fejlődjön, és jól megőrzött természeti és kulturális értékeket használjon fő turisztikai vonzerőként.

Bővebben

Via Transilvanica

A Via Transilvanica egy olyan hosszútávú turistaútvonal, amely átlósan szeli át Romániát Putnától Szörényvárig. Az 1400 km hosszúságú útvonal gyalogos-, kerékpáros- és lovas túrákra is alkalmas. A koncepció hasonlít a világ minden táján fellelhető útvonalakhoz, az El Camino zarándokúttól kezdve az olyan vadregényes észak-amerikai hosszútávú útvonalakig, mint az Appalache Trail. A Via Transilvanica útvonal 7 tematikus tartományból áll, amelyek különböző régiókat és közösségeket kötnek össze, és amelyek mentén az utazó egyedi élményeket élhet át autentikus természeti és kulturális környezetben. Az "út, amely összeköt", ahogy a Via Transilvanica-t nevezik, jól ki van jelölve útjelző táblákkal és jelzőtáblákkal, valamint kőbe (andezitbe) faragott, egyedileg kialakított kilométerjelzőkkel, amelyek a világ talán leghosszabb művészeti galériáját alkotják, és végigkísérik az utazót az egész túra folyamán.

Bővebben

Felső-Maros völgye Nemzeti Park

A Felső-Maros mente természetvédelmi terület, Maros megye északkeleti részén, Gödemesterháza, Palotailva, Ratosnya és Déda területén. A vulkanikus eredetű Kelemen és Görgényi havasok kemény szikláit a Maros folyó mintegy 30 km hosszan szeli át, rendkívüli festői tájat alkotva. A madárvilág és a különleges tájegység védelme érdekében 2007-ben a térséget törvény által védett területté nyilvánították, amely a Felső-Maros völgye Nemzeti Park elnevezést kapta, 9 000 hektárnyi területen. Védett madár-, virág- és állatfajok, valamint gazdag tűlevelű és lombhullató erdők élőhelye. A szurdok gyors sodrású vizei ideálisak a Maroson való raftingolásra, különösen tavasszal, de a park teljes terjedelmében alkalmas túrázásra és természetjárásra.

Bővebben

Via Mariae - a Mária út

A Mária út egy olyan turista- és zarándokút, amely összeköti Közép-Európa Szent Szűznek szentelt kegyhelyeit és az útvonal mentén található kulturális látnivalókat. A Mária Út átszeli Európa keleti részét, nyugat-keleti irányban Mariazell, Máriapócs, Füzesmikola és Csíksomlyó, észak-déli irányban pedig Czestochowa, Budapest és Medjugorje között halad, keresztet rajzolva Közép-Európa térképén, ahol a Szűzanya kultusza évszázados hagyománnyá vált. A Mariazell – Csíksomlyó útvonal 1400 km hosszú, és 60 nap alatt gyalogosan bejárható. A Mária-út Maros megyei szakasza 100 km hosszú, Nagysármás, Mezőmadaras, Marosvásárhely, Marosszentgyörgy, Jobbágyfalva és Sóvárad településeket köti össze, és 4 nap alatt teljesíthető. Az útvonal karbantartásáról és rendezéséről a marosvásárhelyi Erdélyi Kárpát Egyesület gondoskodik.

Bővebben

A weboldalunk sütiket alkalmaz

Weboldalunk sütiket használ, a funkcionalitás és teljesítmény fejlesztésére. Kérjük, fogadja el őket az oldal jobb használhatósága érdekében. Bővebben: Adatvédelmi szabályzat

background-image-for-checkout-overlay