„Bolyai” épülete - Marosvásárhely

A kollégium bölcsője a Vártemplomhoz kapcsolódó hajdani, 1556-ra már üresen álló ferences kolostor épülete, amelyet az erdélyi országgyűlés iskolának adott át. (Schola particula), 1557-től a reformátusok gyermekei sajátították itt el az írást, olvasást és számtani ismereteket. Az oktatási intézmény kezdete a reformációhoz és humanizmushoz köthető és nagyjából egybeesik az erdélyi fejedelemség kezdetével, azzal az idővel, amikor Nyugat- és Közép-Európában új szellemi áramlatok keltek szárnyra. 1602-ben az iskolát áthelyezték a Szent Miklós utcába, az akkori Szent Miklós plébániatemplom tartozékaiba. Csakhogy az épület rövid időn belül szűkösnek bizonyult és szükség volt a bővítésére.  A 19. század kezdetéig az évszázadok során többször is bővítették, átépítették. 
1716-1718-tól a jó hírű iskola menedéket nyújtott az elűzött sárospataki-gyulafehérvári református kollégium ide menekült 50 diákjának és 2 professzorának. A három iskola 1718. április 30-án egyesült, azt követően pedig kollégiumi rangra emelték, főiskolává minősítették az oktatási intézményt. Református Kollégiumként működött 1948-ig megszakítás nélkül. 

1829 tavaszától az iskola helyiségében rendezték be a kollégiumi  nyomdát, ahol napvilágot látott Bolyai Farkas és Bolyai János Tentamen és Appendix című műve, számos tankönyv és értékes tudományos és irodalmi mű. Az egykori nyomda helyiségeiben kapott helyet néhány éve az Iskolamúzeum, ahol többek közt a Református Kollégium betűkészlete is látható volt. A múzeum a felújítások miatt ideiglenesen zárva tart. 

A Kollégium legrégebbi, ma is fennálló épülete az 1802-1803-ban emelt kétemeletes bentlakás. A 19. század folyamán épült a Nagyköz (mai Bolyai utca) és a Szent Miklós utca határolta felőli újabb kétszintes épület, az utca felé üzletsorral, az emeleten osztálytermekkel. Ezt 1907-ben lebontották, mint elavult ingatlant. 
A 1907-1909 között Baumgarten Sándor tervei alapján épült meg az iskola új kétemeletes szecessziós főépülete. Jelenleg két magyar nyelvű tanintézmény működik az épületegyüttesben: a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium.

Forrás: Keresztes Gyula: Marosvásárhely régi épületei, 1998 

A közelben...

A weboldalunk sütiket alkalmaz

Weboldalunk sütiket használ, a funkcionalitás és teljesítmény fejlesztésére. Kérjük, fogadja el őket az oldal jobb használhatósága érdekében. Bővebben: Adatvédelmi szabályzat

background-image-for-checkout-overlay