Piros tojás

Hagyományok és szokások a húsvéti ünnepkörben Maros megyében

Erdély gazdag a páratlan természeti, szellemi, történelmi és kulturális kincsekben: egy olyan hely, ahol románok, magyarok és németek egyaránt őrzik és ápolják az idősektől örökölt szokásokat és hagyományokat. Maros megye sem kivétel, éppen ellenkezőleg: egy varázslatos birodalom, ahol a különböző együttélő etnikumok szokásai harmonikusan összefonódnak, még értékesebbé téve ezeket. Mindez annak köszönhető, hogy a 16. század óta a történelmi erdélyi fejedelemség minden nemzete számára elismerték a vallásszabadságot. Az egyik kiemelt helyszín és pillanat, amikor az érdeklődők élvezhetik ezt a kultúrtörténeti találkozást, a húsvéti témájú vásárok, amelyeket a megye városaiban, például Marosvásárhelyen rendeznek ünnepek előtt vagy ünnepnapokon. A Marosiak Vására, a Tavaszi Vásár, a Húsvéti Vásár, a Helyi Termelők Piacának húsvéti kiadása vagy a Citadella Vásár csak néhány példa erre.
 
A húsvét, ahogyan Erdély ezen részének lakói minden évben megünneplik, a legfontosabb keresztény ünnep, amelyet a különböző etnikai csoportokra és vallási felekezetekre jellemző közös szokások kísérnek, mint például az ünnepek előtti takarítás, a házi finomságok - kovásztalan kenyér, báránycomb, kalács és piros tojás - elkészítése, a feltámadási istentisztelet, a közös családi étkezések és a lányok meglocsolása.
 
A húsvéti ünnepre való készülődés a katolikusoknál, a protestáns felekezetűeknél és az ortodoxoknál is a nagyböjttel kezdődik, ami az év leghosszabb böjti időszaka. A hívek 40 napon keresztül nemcsak testileg, hanem elsősorban lelkileg készülnek a nagy ünnepre, ezért nem csak külső előkészületekről, megtisztulásról és megújulásról, hanem belsőről is beszélhetünk.
 
A falvak, városok háziasszonyai arra törekszenek, hogy házuk, udvaruk, ruhájuk minél megújultabb, tisztább, rendezettebb legyen, míg a férfiak olyan mezőgazdasági munkákat végeznek, mint a szántás, vetés, állatvágás vagy húsvéti bárány beszerzése vagy feleségüknek segítenek az előkészületekben. Szászrégentől mintegy 20 kilométerre, a Görgény völgyében még mindig él az a régi szokás, hogy a szőnyegeket, ruhákat, takarókat és egyéb ruhaneműt hagyományos módszerrel, mosószer nélkül, a patak vizét nagy erejű örvénnyé alakító dézsaszerűségekben („vâltori”) mossák ki, amelyek tulajdonképpen környezetbarát mosógépeknek is nevezhetők.
 
Mindazok, akik a húsvéti ünnepek idején a környéken tartózkodnak, részt vehetnek a Szászrégeni Turisztikai Információs és Promóciós Központ által szervezett „Urban Adventure” című rendezvényen is, amelyet 2022 április 18-28 között tartanak.
 
Bizonyára ismeretes, hogy a böjt nem egyformán szigorú a Maros megye földrajzi területén jelen lévő különböző felekezetekhez tartozók körében és változhat annak tekintetében is, hogy a falvakat vagy a városokat – Segesvárt, Szászrégent, Szovátát vagy Marosvásárhelyt - nézzük. Például a római katolikusok és ortodoxok esetében egyaránt jelenti a bizonyos, például állati eredetű ételekről való lemondást, valamint a lelki megtisztulást, megújulást is; a reformátusok és más, protestáns felekezetekhez tartozók esetében a böjt mindenekelőtt a bűntől való tartózkodást jelenti, valamint a jó cselekedeteket és a hívőkre bízzák, hogy gyakorolják-e az evéstől való bármiféle tartózkodást vagy sem.
 
Könnyen észrevehető különbség a felekezetek húsvéti ünnepei között maga a dátum, amikor ezt a nagyszerű ünnepet tartják. Az ortodox és a katolikus egyház nem egyformán számítja ki a húsvét dátumát, ezért a két felekezet tagjai csak bizonyos években ünneplik együtt a húsvétot. Talán kevésbé nyilvánvaló vagy ismert ennek oka. Röviden, bár az ünnep dátumának kiszámításához használt képlet ugyanaz (az első telihold utáni első vasárnap, amely egybeesik a tavaszi napéjegyenlőséggel vagy azt követi), a különbséget a napéjegyenlőség időpontjára vonatkozó, kanonizált egyházi naptárak adják. A római katolikusok és a protestáns felekezetek a Gergely-naptárt tartják szem előtt, míg a romániai ortodoxok a húsvét időpontjának kiszámításakor a Julianus-naptárt használják. Ez annak is köszönhető, hogy a Jeruzsálemi Ortodox Egyház is a régi egyházi naptárt használja, és az ez alapján kiszámított időpontban gyúl fel közel 20 évszázada a jeruzsálemi Szent Sír-templomban a feltámadás éjszakáján a Szent Láng.
 
Cikkünk elején már utaltunk a Maros megyének különleges varázsát adó hagyományok és szokások sokszínűségére - az alábbiakban bemutatunk néhányat. Egyesek ismertebbek, mások valószínűleg kevésbé ismertek.
 
A segesvári középkori vártól nem messze fekvő Dános községben a mai napig tartják a húsvéti szentsír-őrzés szokását. Nőtlen, fiatal férfiak egy csoportja, akiket egy tapasztaltabb férfi vezet, őrzi Jézus Krisztus feltámadásának sírját és ikonját nagypénteken és Húsvétkor. A templomba belépőket nem engedik át közöttük, hanem csak mellettük, mivel mozdulatlanul állnak a megfeszített Megváltó lábainál és fejénél. A feltámadás éjszakáján elhagyják a templomot, kísérve és őrizve a feltámadás ikonját. Az őrök a böjti időszakban végig erre a pillanatra készülnek, úgy gyakorlatoznak, mintha egy katonai alakulat tagjai lennének.
 
A legtöbb erdélyi lakos számára ismerős szokás a lányok meglocsolása húsvét másodnapján. Húsvét hétfőjén házas férfiak, de fiatalok és gyerekek is járnak házról házra, hogy parfümmel vagy vízzel öntözzék meg a lányokat, asszonyokat. Általában rokonokhoz és barátokhoz mennek. Érdekesség, hogy régen a fiúk kútból húzott friss vízzel locsolták meg a hajadon lányokat. A locsolkodás szokása a jólétet, az életet és a termékenységet szimbolizálja. A locsolókat kaláccsal vagy süteménnyel, borral és piros tojással jutalmazzák. Egyes Maros megyei falvakban húsvét harmadik napján a fiúk kerülnek sorra, hogy meglocsolják őket: ekkor a lányok indulnak el vízzel teli vödrökkel, hogy megöntözzék a falubeli férfiakat és fiúkat, akik csak akkor menekülhetnek meg, ha kint nagyon hideg van.
 
Egy másik érdekes, de kevésbé ismert szokás, amelyet csak bizonyos területeken, például Szászrégen (Nagyernye, Gernyeszeg, Körtvélyfája) vagy a nyárádmenti falvakban gyakorolnak, a kapuk feldíszítése húsvétvasárnap este. A magyar legények színes virágos fenyőágakkal díszítik a hajadon lányok kapuit, a lányok pedig leskelődnek, hogy másnap házi finomságokkal, pénzzel és piros tojással jutalmazzák a díszítőket. A legtöbb tisztelővel rendelkező lánynak lesz, nyilván, a legszebben feldíszített kapuja. Körtvélyfája községben a kapulopást vagy a kapucserét is gyakorolják, ezzel büntetik a legmogorvábbnak tartott háztulajdonost. A kapukat eltávolítják és elrejtik, például a falu patakjába dobják, vagy egy, a falu másik részén élő gazda kapujával helyettesítik. Ez a hagyomány a Szováta melletti Kibéd faluban is máig él.
 
Számtalan erdélyi szokás és hagyomány van, amelyeket legalább ennyire érdemes megemlíteni, de most utolsóként Maros megye egyik legrégebbi román húsvéti szokását ajánljuk, a „Pogăniciul” (púpos) vagy Szántóvető megkergetését. A Szászrégen környéki Szentmihály faluban nem múlik el húsvét első napja anélkül, hogy a falu legszorgalmasabb legényét, vagyis azt, aki elsőként megy szántani, ne kergetnék meg a helyiek. Húsvét vasárnap az istentisztelet után mezítláb, nekivetkőzve futnak a falusi fiatalok a szántóvető után, hogy elkapják és a patakba dobják. Ha a szántóvető megszökik és sikerül bejutnia a templomkertbe, meghúzza a harangot, amivel bejelenti sikerét: ekkor a többiek meghívják vendégül, ám ha elkapják, neki kell meghívnia üldözőit.
 
Remélhetőleg felkeltettük a kíváncsiságod és arra késztettünk, hogy fedezd fel megyénknek minél több rejtett titkát! Azt javasoljuk, hogy kezdd a legismertebb és legnépszerűbb helyszínekkel, mint például Marosvásárhely, Segesvár, Szováta vagy Szászrégen, de ne korlátozódj csak ezekre a helyekre, hiszen falvaink is számtalan történetet tartogatnak számodra és mesélni akarnak mindazok hangján keresztül, akik belakják. Merjétek megkóstolni, szó szerint és átvitt értelemben is, mindazt, amit ez a csodálatos és változatos vidék kínál! 

A weboldalunk sütiket alkalmaz

Weboldalunk sütiket használ, a funkcionalitás és teljesítmény fejlesztésére. Kérjük, fogadja el őket az oldal jobb használhatósága érdekében. Bővebben: Adatvédelmi szabályzat

background-image-for-checkout-overlay